Hạt nhựa nguyên sinh

Thành phẩm từ hạt nhựa

thông tin liên hệ
Mr Đức
0964736893 -

Mr Nguyên
- 094 199 6636

Hạt nhựa nguyên sinh

Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa MG47F
Hạt nhựa MG47F
Hạt nhựa PA
Hạt nhựa PA
Hạt nhựa PA
Hạt nhựa PA
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM

Thành phẩm từ hạt nhựa

Sàn UBOT
Sàn UBOT
Sàn UBOT
Sàn UBOT
Sàn UBOT
Sàn UBOT
Bàn ghế học sinh
Bàn ghế học sinh
Bàn ghế học sinh
Bàn ghế học sinh